Vi ger fler innovativa bolag förutsättningar att växa fram

Saminvest är ett riskkapitalbolag som aktivt arbetar för etableringen av nya riskkapitalfonder och affärsängelprogram på den svenska marknaden. Bolaget är helägt av svenska staten. Totalt förvaltar Saminvest tillgångar om cirka sex miljarder kronor.

Saminvest bidrar till att stimulera utbudet av privat kapital i de delar av kapitalförsörjningskedjan där privat kapital saknas i tillräcklig omfattning. Detta sker via investeringar i privat förvaltade fonder och affärsängelprogram, där Saminvest ofta agerar ankarinvesterare. Vi arbetar aktivt för etableringen av nya förvaltarteam så att det svenska ekosystemet för riskkapital ska växa och utvecklas. Våra investeringar sker på affärsmässiga grunder vilket är en viktig förutsättning för att privat kapital ska vilja saminvestera med oss. Saminvest ställer tydliga krav på fondernas hållbarhetsarbete och bedriver ett proaktivt arbete för att öka graden av jämställdhet i fondteamen.

Läs mer om Saminvest och vårt uppdrag.

Saminvests värdeskapande

per 2023-12-31

4 383st

svenska arbetstillfällen har möjliggjorts genom investeringar vi genomfört.

541st

företag har fått externt kapital genom de fonder och affärsänglar vi investerat i.

4 777mnkr

har vi utfäst i kapital till riskkapitalfonder och ängelinvesteringsbolag.

4 208mnkr

omsätts i de bolag som våra investeringar möjliggjort.

Aktuellt

Investeringsprocess

Vi söker fondteam som har gedigen investeringserfarenhet, duktiga bolagsutvecklare och god förståelse för innovationer

Möt några av våra innehav

Söker ni kapital till en fond?

Vi vill veta mer om ert team, hur ni tänker skapa mervärden för era portföljbolag och avkastning för fonden. Kontakta oss genom att skicka en investeringspropå.

Skicka in en propå