Aktuellt

Nu är Saminvests delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 publicerad

Om Saminvest

Vi ger fler innovativa bolag förutsättningar att växa fram.

Hållbarhet

Klimat- och miljöfrågor, sociala frågor och bolags­styrning integreras i investeringsprocessen.

Möt några av våra innehav

Söker ni kapital till en fond?

Vi vill veta mer om ert team, hur ni tänker skapa mervärden för era portföljbolag och avkastning för fonden. Kontakta oss genom att skicka en investeringspropå.

Skicka in en propå