Nedan har vi samlat Saminvests rapporter såsom kvartalsrapporter och års- och hållbarhetsredovisningar.

Kalender

31 mars
Årsredovisning 2018
kl. 11:21