SamInvest byter namn och hemsida

Efter beslut på årsstämman den 25 juni har bolaget bytt namn till Almi Invest Mitt AB. Ny hemsida är:

Almi Invest reser 150 miljoner till ny regional riskkapitalfond

Almi Invest (tidigare SamInvest) reser en ny fond för investeringar i tidiga tillväxtföretag i Jämtland och Västernorrland. Finansiärer till fonden är Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Västernorrland, Almi Företagspartner samt EUs strukturfond. Pengarna ska investeras i minst 45 nya företag med sikte på att skapa 200 nya arbetstillfällen. Den nya fonden kommer att påbörja sin verksamhet redan i oktober.

Läs hela pressmeddelandet >> 

Vår affärsidé

Vi ska fungera som en katalysator mellan det privata riskkapitalet och utvecklingsbara företag i Jämtland och Västernorrland.

Satsar du, satsar vi

Vi söker fler investeringspartners som vill göra riskkapitalinvesteringar tillsammans med oss i Jämtland och Västernorrland.

Kontakta oss

Eva Nordlander, VD, 070-246 74 79
eva.nordlander@almi.se

Kristofer Öhman, Investment Manager, 070-384 40 26 kristofer.ohman@almi.se